Sorumluluk Sigortası Hasarları

İşveren Mali Sorumluluk Hasarları
Sigorta Poliçesi
Kaza zaptı ( iş güvenliği ve SSK müfettişleri kaza raporu )
İşçinin iş sözleşmesi, SSK bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti
Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösteren faturalar
Ölüm halinde ise veraset ilamı, ölüm raporu, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ücret bordoları
SSK rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı
Dava açılmış ise dava dosya fotokopisi ve mahkeme kararı
İşveren tazminat talep yazısı
 
3.Şahıs Mali Sorumluluk Hasarı
Sigorta poliçesi fotokopisi
Kazaya ilişkin tutanaklar
Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan tazminat talep yazısı
Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, faturalar, ilaç kupürleri
Ölüm halinde veraset ilamı, vukuatlı nüfus kayıt örneği ölüm raporu, defin ruhsatı
Zararın tespitine yönelik belge (bilirkişi raporu)
Mahkeme kararı

WhatsApp ile iletişime geç