Oto Sigortası Hasarları

Çarpma – Çarpılma Olaylarında :
Sigorta poliçesi
Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği),
Alkol raporu (tasdikli örneği),
Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı,
Ehliyet fotokopisi,
Ruhsat fotokopisi,
D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu, kendi imkanları ile söndürülmüş ise yazılı beyan ve İmkan Dahilinde olay yerinde fotoğraf çekilmesi,
İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda),
Hasara ilişkin faturalar,
Hasara ilişkin fotoğraflar,
TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )
 
Araç Çalınma Olaylarında :
Çalınan aracın 30 gün içinde bulunmaması durumunda;
Sigorta poliçesi
Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı),
Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları,
Trafikten çekme belgesi veya 'çalınmıştır' kaşeli ruhsatname aslı,
Maliyeden borcu yoktur yazısı (Tasdikli örneği),
Maliyeden silindi yazısı ( Tasdikli örneği),
Başvuru dilekçesi ( Sigortalı el yazı ile yazacak, en son adres ve telefonu da belirtilecek),
Aracın trafik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları,
D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için ) Örneğe uygun düzenlenmiş vekalet (İşlemler sırasında örnek vekalet şirketimizce verilmektedir)
 
Radyo - Teyp Çalınma Olaylarında :
Sigorta poliçesi
Görgü tespit tutanağı ve müracaat tutanağı ( Aslı gibidir onaylı),
Ruhsat fotokopisi,
D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )

WhatsApp ile iletişime geç