Tekne/Yat İnşa Sigortası || Karagöz Sigorta Hizmetleri

Tekne/Yat İnşa Sigortası

Yeni inşa edilen veya kapsamlı tadilat gören tekneler için yapılan bu sigorta türü, bir yıldan uzun süreli (inşaat faaliyeti bitene kadar) olabilir. Teminat altına alınan başlıca riskler;

-Kızağa konmadan önceki riskler
-Denize indirme riskleri
-Donatana teslim ve seyir tecrübeleri sırasındaki riskler
-Kızağa konma ve imalat sırasındaki riskler

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, poliçede yazılı özel şartlar ve klozlar çerçevesinde hüküm ifade eder.
-Tekne Sigortası Genel Şartları

Ürünlerimiz