Tekne ve Makine Sigortası || Karagöz Sigorta Hizmetleri

Tekne ve Makine Sigortası

Bu sigorta ile, ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan teknelere, aşağıda belirtilen rizikolara karşı teminat sağlanmaktadır;

-Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem
-Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar
-Başka bir tekne ile çarpışması (çatışma) sonucunda çatılan gemiye karşı yasal sorumlulukları
-Kaptan ve gemi personelinin kusuru sonucu sigortalı gemiye gelebilecek zararlar
-Şaftların kırılması, kazanların patlaması, gizli kusur sonucu sigortalı geminin zarar görmesi.

Bu sigorta ile sigorta konusu tekne için üç farklı teminat ile sigorta koruması sağlanır;

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, poliçede yazılı özel şartlar ve klozlar çerçevesinde hüküm ifade eder.
-Tekne Sigortası Genel Şartları

Ürünlerimiz