Taşınan Para (Kıymet Nakli) Sigortası || Karagöz Sigorta Hizmetleri

Taşınan Para (Kıymet Nakli) Sigortası

Bu sigorta ile sigortalıya ait nakit para, kıymetli evrak vb. kıymetlerin, sigortalının personeli tarafından taşınması sırasında;

-Üçüncü kişiler tarafından tehdit, zor ve şiddet kullanma yoluyla yapılacak gasp ve hırsızlık,
-Araçla yapılan taşımalar sırasında aracın kazaya uğraması ve yanması sonucundaki zarar ve hırsızlık,
-Taşıma sırasındaki zorlayıcı nedenler sonucunda oluşacak kayıplar için güvence sağlanmaktadır.

Ürünlerimiz