Tarife ve Talimatlar || Karagöz Sigorta Hizmetleri

Tarife ve Talimatlar

Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı
Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları
Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Teknik Şartlarıi Tarife ve Talimatları
Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Teknik Şartlarıi Tarife ve Talimatları
Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları
Devlet Destekli Sera Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları
Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası Teknik Şartları, Tarife ve Talimatları
İnşaat, Montaj, Elektronik Cihaz ve Müteharrik Makine Sigortalarına Uygulanacak Tarife
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı
Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı
Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı
Trafik Sigortası Rehber Tarifesi
Yangın Sigortasına Deprem ve Yanardag Püskürmesi Teminatının Eklenmesi Halinde Uygulanacak Tarife
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimati
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı
İhtiyari Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatına İlişkin Tarife ve Talimat (01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.)

Ürünlerimiz