Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası || Karagöz Sigorta Hizmetleri

Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası

Yeni paket ürünümüz, hekim mesleki sorumluluk teminatına ek olarak ferdi kaza risklerini de içermektedir. Mesleki sorumluluk teminatının kapsamı, 'Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası' ile aynı olmakla birlikte, bu teminat zorunlu sigorta için geçerli limitin üzerine çalışacaktır. Bu poliçeyi yaptırmak için 'Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin' şirketimizden düzenlenmesine gerek yoktur.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, poliçede yazılı özel şartlar ve klozlar çerçevesinde hüküm ifade eder.
- Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
- Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

Ürünlerimiz