Mesleki Sorumluluk Sigortaları || Karagöz Sigorta Hizmetleri

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Bu sigorta, oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

-Muhasebeci
-Mali Müşavir
-Yeminli Mali Müşavir
-Mühendis
-Mimar
-Avukat

Ürünlerimiz