Geçici İşgörmezlik Sigortası || Karagöz Sigorta Hizmetleri

Geçici İşgörmezlik Sigortası

Sizi kaza sonucu yaşam kaybı veya sürekli sakatlık ile hastalık veya kaza nedeniyle geçici olarak iş görememe durumlarına karşı güvence altına alan iş görememezlik sigortadır.

Geçici İş Göremezlik Sigortası aşağıdaki halleri teminat altına alır:
-Kaza Sonucu Yaşam Kaybı: Sigortalının ani ve beklenmedik bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında kaza ile doğrudan ilgili bir nedenden dolayı vefat etmesi durumunda riskin gerçekleştiği andaki finansal kurumdan kullandığı kredinin borcunu(kredi ödemelerini) teminat altına alır,
-Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık: Sigortalının ani ve beklenmedik bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında kaza ile doğrudan ilgili bir nedenden dolayı sürekli sakat kalması durumunda riskin gerçekleştiği andaki finansal kurumdan kullandığı kredinin borcunu teminat altına alır,
-Hastalık Sonucu Geçiçi İş Göremezlik: Sigortalının çalıştığı süre içinde hastalık nedeniyle, geçici süre ile iş yapma yeteneğini kaybetmesi durumunda(geçici iş göremezlik durumunda) poliçede sözleşme numarası belirtilen ve sigortalı ile Finansal kurum arasında imzalanan kredi sözleşmesine istinaden yapması gereken ödemeler poliçede belirtilen gündelik tazminat tutarı dahilinde teminat altına alınır,
-Kaza Sonucu Geçici İş Görememezlik: Sigortalının çalıştığı süre içinde kaza neticesinde çalışamayacak duruma düşemesi durumunda poliçede sözleşme numarası belirtilen ve sigortalı ile Finansal kurum arasında imzalanan kredi sözleşmesine istinaden yapması gereken ödemeler poliçede belirtilen gündelik tazminat tutarı dahilinde teminat altına alınır,
-Hukuksal Koruma: Sigortalının taraf olduğu hukuksal uyuşmazlıklarda, vekalet ücreti, dava masrafları gibi giderler teminat altına alınmaktadır.

Ürünlerimiz