İlk Ateş Konut Paket Sigortası || Karagöz Sigorta Hizmetleri

İlk Ateş Konut Paket Sigortası

İlk Ateş Konut Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evinin içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan yangın sigortasıdır. Konut Yangın Sigortası ile eşyaların toplam değeri üzerinden değil, sigortalı ve sigortacının aralarında anlaştıkları bir değer üzerinden teminat verilmektedir.

Eşya Yangın, Yıldırım, İnfilak Teminatı: Poliçede belirtilen ikamet adresinde bulunan eşyalar yangın, yıldırım, infilak risklerine karşı teminat altına alınmaktadır. Eşya ile poliçede belirtilen riziko adresinde bulunan ve sigortalı, birlikte oturan aile bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ve ev çalışanlarına ait ev eşyası ve kişisel eşyalar ifade edilmektedir.
Eşya Hırsızlık Teminatı: Poliçede belirtilen ikamet adresinde bulunan eşyaların hırsızlık nedeniyle zarar görmesi durumu teminat altına alınmaktadır. Hırsızlık teminatı kapsamında aşağıda belirtilmiş olan eşyalar için tazminat bedeli toplamda sigorta bedelinin %10‘u ile sınırlandırılmıştır.
-Kürk ve ipek halı ile sanat veya antika değeri olan tablo, koleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerleri,
-Model, kalıp, plan ve kroki, ihtira beratı, ticari defter ve benzerleri,
-Sigorta sözleşmesine konu olan yerler dahilinde bulunan kara, deniz ve hava araçları ile bunların yükleri,
-Nakit, hisse senedi, tahvil ve kıymetli kâğıt ile altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri (kilit altında olması şartıyla)
-Sanat veya antika değeri olan tablo, koleksiyon, heykel, biblo, resim, kitap, gravür, yazı, halı ve benzerleri
-Aksam ve teferruatları da dahil olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, televizyon, radyo, pikap, teyp, müzik seti, fotoğraf makinesi, film makinesi (gösterme veya çekme), dürbün ve mikroskoplar
Sel veya Su Baskını Teminatı: Sigorta kapsamındaki eşyaların nehir, çay, dere ve kanalların taşması, yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya su baskını, pis suların kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından yağışlar nedeniyle geri tepmesi, yeraltı suları nedeniyle doğrudan zarar görmesi durumu teminat altına alınmaktadır.
Yangın Ek Teminatlar: Sigorta kapsamındaki eşyaların;
-Fırtına nedeniyle,
-Yoğun kar yağışından sonra, çatı üzerinde biriken karın veya buzun gerek ağırlığı gerekse kayması ve/veya düşmesi nedeniyle,
-Su depo ve sarnıçlarının, su borularının; kalorifer kazan, radyatör ve borularının; temiz veya pis su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması nedeniyle
-Kara, Hava, Deniz taşıtlarının çarpması neticesiyle,
-Bir boru ile bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan duman nedeniyle,
-Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında meydana gelen yer kayması veya toprak çökmesi sonucu,
-Dolu nedeniyle, doğrudan zarar görmesi durumu teminat altına alınmaktadır.

Ürünlerimiz