Emniyeti Suistimal Sigortası || Karagöz Sigorta Hizmetleri

Emniyeti Suistimal Sigortası

Emniyeti suistimal sigortası, sigorta ettirene bağlı olarak çalışan kişilerin, sigorta ettirene ait mal varlıklarını (para, mücevher, değerli kağıtlar, mal ve eşyaları) çalmak, zimmetine geçirmek veya sahtekarlık yoluyla bunlara sahip olmak gibi eylemlerle kendilerine duyulan güveni kötüye kullanmalları durumunda sigorta ettirenin uğrayacağı maddi zararı poliçede gösterilen limitlere kadar güvence altına alır.

Emniyeti suistimal sigortalarında genel olarak sigorta ettiren, sigortalı ve sigortacı olmak üzere üç taraf vardır. Sigortalı, banka, şirket veya diğer işletmelerde çalışan ve kendisine işinin gereği nakit para, değerli kağıt veya işletmenin diğer mal varlıkları emanet edilen muhasebeci, mutemet, veznedar, tahsildar, vb görevlerle çalışan kişi, sigorta ettiren ise bu kurum ve kuruluşların işvereni durumunda olan kişilerdir.

Ürünlerimiz