Doğalgaz Sorumluluk Sigortası || Karagöz Sigorta Hizmetleri

Doğalgaz Sorumluluk Sigortası

Doğalgaz bina iç tesisatı proje/yapım/dönüşüm montajı hizmetleri sırasında ve bir yıllık kullanım süresinde sigorta ettirenin (Sertifikalı firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden oluşabilecek; tesisatta meydana gelecek hasarları, montaj işinin gerçekleştirildiği binada ikamet eden şahıslara verilebilecek her türlü bedeni zararları ve sertifikalı firmanın taahhüdünü yerine getirememesini teminat altına alan sigorta ürünüdür.

Ayrıca sigorta konusu tesisatın montaj işlemi ve tecrübe işlemi tamamlandıktan sonra, kullanımı süresinde tesisatta meydana gelebilecek ve garanti teminatı kapsamı dışındaki hasarları teminat altına alır.

Doğal Gaz Paket Sigortası ile size sunduğumuz teminatlar:
Montaj Tüm Riskler Teminatı: Sigorta konusu iç tesisatın yapımı/dönüşümü işinin Sözleşme süresi içinde yürütülmesi sırasında Sigorta Ettirenin (Sertifikalı Firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları sözleşme bedeline kadar temin eder.
Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı: Sigorta Ettirenin sigorta konusu tesisat ile ilgili taahhütlerini sözleşme süresi içinde yerine getirmemesi veya herhangi bir nedenle (mücbir sebepler hariç) sözleşme süresi içinde tamamlayamamış olmasından kaynaklanan zararları sözleşme bedeline kadar temin eder.
Makine Kırılması Teminatı: Sigorta konusu iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere 12 aylık süre boyunca, sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları sözleşme bedeline kadar temin eder.

Ürünlerimiz