Bitkisel Ürün ve Sera Sigortaları || Karagöz Sigorta Hizmetleri

Bitkisel Ürün ve Sera Sigortaları

Tüm bitkisel ürünleri içidolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Bu üründen çiftçilerimizin %50 devlet desteği ile faydalanabilinmesi için, arazi ve ürün bilgilerinin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırılması ve her sene güncellenmesi gerekmektedir.

Ayrıca;
Meyvelerde don riskinin neden olduğu miktar kaybı,
Meyveler, yaş sebzeler ve kesme çiçeklerde dolu riskinin neden olduğu kalite kaybı,
teminatları isteğe bağlı olarak sigorta kapsamına alınabilmektedir.

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, taşıt çarpması heyelan, kar ve dolu ağırlığı, sel ve su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. fırtına, hortum, har ve dolu ağırlığı, sel ve su baskını risklerine karşı sigortanın yapılabilmesi Tarsim tarafından risk incelemesi yapıldıktan ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması gerekmektedir.

Çiftçinin, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle Örtü Altı Kayıt Sistemindeki o yıla ait sera ve içindeki ürün bilgilerinin güncel olması gerekir.

Ürünlerimiz