Bireysel || Karagöz Sigorta Hizmetleri

Bireysel

Bireysel Sağlık Sigortası, acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumla karşılaşmanız durumunda tedavi amaçlı yapılması gereken harcamalarınızı güvence altına alan acil durum sigortasıdır.

Teminatlar:

Cerrahi Yatış Teminatı:

Acil durum nedeni cerrahi müdahale ve/veya yatış gerektiren durumlarda, cerrahi müdahale ve/veya yatışa ilişkin ameliyathane, operatör, narkozitör, asistans, narkoz, ilaç ve sarf malzemeleri giderlerini teminat altına alır.


Dahili Yatış Teminatı:

Acil durum nedeni ile ameliyatsız yatışlara ve/veya sigortalının yatmasını gerektirmeyen cerrahi ve ortopedik müdahalelere ait konsültasyon ve doktor ücretini, kan ve kan plazması dahil gerekli malzeme, oksijen, anestezi, alçı ve dikiş uygulaması kullanılması doktorlarca gerekli görülen standart korse ve ortopedik destekleyiciler, bandaj, sargı, pansuman, enjeksiyon vb. giderleri, elektrokardiyografiler, röntgen, MR, tüm diagnostik laboratuar testleri ve hasta bakım hizmetleri giderlerini teminat altına alan sağlık sigortasıdır.


Oda/Yemek Teminatı:

Acil sağlık sorunları nedeni ile sigortalının hastanede yattığı her tam gün için oda-yemek ve hemşirelik hizmetlerine ait günlük giderleri teminat altına alır. Bu teminat 30 günle sınırlıdır.

Yoğun Bakım Teminatı: Acil durum nedeniyle sigortalının hastanede yoğun bakım ünitesinde geçirdiği her tam gün için yoğun bakım hizmetlerine ait günlük giderleri teminat altına alır. Bu teminat yıllık 30 günle sınırlıdır.


Ambulans Hizmetleri Teminatı:

Sigortalının T.C sınırları içerisinde teminat kapsamındaki bir hastalık ve/veya kaza nedeniyle bulunduğu yerden yerel ruhsatlı bir kara ambulansı ile en yakın tam teşekküllü hastaneye, hastaneden eve (sigortalının Medline tarafından ilgili hastaneye taşınmış olması durumunda geçerli olmak koşuluyla), evden hastaneye taşınması veya Sigortalıyı tedavi eden doktorun zorunlu görmesi ve Medline alarm merkezi tarafından onaylaması halinde; bulunduğu il ve hastaneden bir diğer il ve hastaneye, kara ambulansı ile taşınması için gerekli organizasyon ve nakil masrafları teminat altına alınmaktadır. Hava ambulansı ile taşınması sırasında ki nakil masrafları sigortalıya ait olmak kaydı ile organizasyon masrafları karşılanır.

Check-up Hizmeti Teminatı: Sigortalı ve/veya sigorta kapsamına dahil edilen kişiler talep etmeleri ve primini ödemeleri durumunda hiçbir rahatsızlık olmadan ya da belirli bir hastalığı düşündürmeyecek kadar hafif önemsiz şikayetlerde yapılan genel ve kapsamlı sağlık taramasından (check-up’tan) geçirilecektir. Check-up hizmetinde aşağıda belirtilen hizmetler sunulacak ve işlemler sonucu elde edilen kişiye özel sağlık bilgisi sigortalı ile paylaşılacaktır:

Akciğer Grafisi
EKG
Tam Kan Sayımı
Sedimentasyon
Kolesterol Total
Doktor Değerlendirmesi
Tam İdrar Tahlili

Check-up hizmetinin sunulacağı anlaşmalı hastane/kurum bilgileri poliçe ekinde belirtilmiş olup, bu hasteneler dışında yapılacak check-up hizmetlerinde sigorta şirketinin sorumluluğu poliçede belirtilen limit kadar olacaktır. Check-up hizmeti poliçe başlangıç tarihinden itibaren 3 ay sonra kullanılabilecektir.

Ürünlerimiz