Benim Motorsikletim Sigortası || Karagöz Sigorta Hizmetleri

Benim Motorsikletim Sigortası

Benim Motorsikletim Sigortası, Türkiye sınırları dahilinde seyreden motorsikletleri, gerek seyir gerekse park halinde iken karşılaşabileceği kaza risklerine karşı güvence altına alan motorsiklet sigortasıdır.

Benim Motorsikletim Sigortası sizi ve ailenizi aşağıdaki hallerde teminat altına alır:
-Motorsikletp park veya hareket halinde iken meydana gelebilecek kazalar sonucu maddi hasarlar
-Aracın yanması
-Motorsikletin çalınması
-Araçta sigara ve benzeri maddelerin temasından doğan yangın hariç zararlar
-Yetkili olmayan kişilere çektirilen motorsiklet hasarları ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen motorsikletlere gelen hasarlar
-İhtiyari Mali Sorumluluk
-Motorsikletinizin karıştığı bir kaza sonucu, 3. şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararların neticeleri kapsam içindedir.

Bu teminat, trafik sigortası limitlerinin üstünde hüküm ifade eder.
-Sürücü Ferdi Kaza:
Motorsiklet yolculuğu sırasında, park halinde, araca binip inerken veya aracın bakımı yapılırken karşılaşabileceğiniz kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık risklerini karşılar.
-Poliçe Kapsamındaki Diğer Teminatlar:
-Sel, su baskını
-Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Terörizm
-Deprem

Ürünlerimiz